Aktualitātes

Biedrība “Priekules veloklubs’’ realizē LEADER projektu

 

 

Biedrība ‘’Priekules Veloklubs’’ realizē “Liepājas rajona partnerība” izsludinātā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu iesniegumu konkursa 6. kārtā, iesniegto projektu  “Lāzera biatlona komplektu un pasākumu norises organizēšanai nepieciešamo rāciju iegāde” (projekta numurs 19-02-AL13-A019.2203-000014).

           Projekta ietvaros, lai palielinātu interesi par aktīvo dzīvesveidu un nodrošinātu jau rīkoto pasākumu labāku organizēšanu, tika iegādāti:

•             15  lāzera biatlona komplekti (biatlona šautenes un mērķi), lai varētu rīkot vasaras biatlonu: skriešana + šaušana, riteņbraukšana + šaušana un, ja laikapstākļi atļauj, arī klasisko biatlonu - slēpošana + šaušana. Lāzera biatlons ir drošs sporta un aktīvās atpūtas veids.

•             10  rācijas, lai spētu kvalitatīvāk nodrošināt Priekules Velokluba rīkoto pasākumu norisi.

                Projekta kopējās izmaksas ir 21126.68 EUR, t.sk., ELFLA publiskais finansējums (LAD apstiprināts) – 14171.25 EUR, Priekules novada pašvaldība līdzfinansējums – 2834.25 EUR,  biedrības ‘’Priekules veloklubs’’ līdzfinansējums projekta – 4121,18 EUR.

Aicinām ik vienu interesentu un aktīvā dzīvesveida piekritēju izmēģināt spēkus Vasaras biatlonā 16.09.2020. no plkst. 16:00-20:00 pie Priekules  daudzfunkcionālās sporta halles. 

 

VAKARA RIKSIS ''Skrien un Šauj''

Mārtiņš Mikāls

 

 

Atpakaļ