Aktualitātes

Jūlijā tiks atklātas jaunās Kalētu sociālā atbalsta centra un feldšeru punkta telpas

Vasara Kalētos iesākas ar priecīgu ziņu sociālā atbalsta centra un feldšeru punkta apmeklētājiem, jo jau 3.jūlijā plkst.13:00 notiks jauno telpu atklāšana ar muzikālu sveicienu klātesošajiem. Tie būs svētki arī pašvaldībai, jo šī atklāšana nozīmēs to, ka ir beigusies Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā”, Nr. 19-02-AL13-A019.2203-000008 realizācija.

No šī projekta ieguvēji protams būs sociālais darbinieks un feldšeris, jo turpmāk varēs darboties jaunās, plašākās un ērtākās telpās, bet vislielākais ieguvums būs Kalētu pagasta iedzīvotājiem, jo nu šie sociālā dienas atbalsta centra un feldšeru punkta pakalpojumi būs pieejami daudz ērtākos apstākļos- jaunās, gaišās un plašās telpās, kurām ir nodrošināta piekļuve arī personām ar īpašām vajadzībām. Lai saņemtu iedzīvotājiem tik svarīgos sociālos un medicīnas pakalpojumus vairs nebūs jākāpj pa augstām kāpnēm vai jālūdz kādam uznest ratiņus, jo pakalpojumi tiks sniegti telpās, kas atrodas pirmajā stāvā, kā arī, lai pārvarētu dažus pakāpienus pie ieejas durvīm ir izbūvēts panduss. Šeit iedzīvotāji varēs saņemt dažādus feldšera sniegtos pakalpojumus, sociālā darbinieka atbalstu, veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus. Sociālā atbalsta centram atvēlētās telpas- plašs kabinets sociālam darbiniekam, kur pieņemt apmeklētājus un telpa veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšanai, feldšerpunkta telpas iekārtotas atbilstoši noteikumiem- kabinets apmeklētāju pieņemšanai, procedūru telpa un palīgtelpas. Abiem kopīga būs uzgaidāmā telpa un labierīcības apmeklētājiem.

Jūnijā notiek telpu pieņemšana būvvaldē un nodošana ekspluatācijā, kā arī telpu iekārtošana un aprīkošana ar mēbelēm un iekārtām.

Būvdarbus objektā veica būvnieks SIA “Skorpions VS”, būvdarbu būvuzraudzību veica SIA “Būviecere”.

            Projekta kopējās izmaksas 104 507,59 EUR ar PVN no kā 34 000 EUR ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts.

Foto ieskats jaunajās telpās.

 

10.06.2020.

 

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja

Agrita Driviņa

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

 

 

Atpakaļ