Aktualitātes

ATBILDE PAR CEĻU NO SKODAS LĪDZ ILMĀJAI (ceļš P114)

Aicinām novada iedzīvotājus un viesus ziņot par bīstamām bedrēm ''Latvijas Autoceļu uzturētājam'' (LAU), zvanot uz bezmaksas diennakts tālruņa numuru 80005555.

 

ATBILDES VĒSTULE NO VAS “Latvijas Valsts ceļi”:

 

 

  

Priekules novada domei

Saules iela1, Priekule

Priekules novads, LV-3434

dome@priekulesnovads.lv

 

Informācijai:

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

 

Par valsts reģionālajiem autoceļiem P114

Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi)

un P135 Priekule-Vaiņode.

 

            Satiksmes ministrija 2020. gada 21. janvārī saņēma Priekules novada pašvaldības iesniegumu par valsts reģionālajiem autoceļiem P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) un P135 Priekule-Vaiņode.

 

Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrāde tiek veikta, balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem, kā arī tiek izvērtēti sociālekonomiskie faktori: iedzīvotāju izvietojums, elektroenerģijas patēriņš, skolu reforma, sabiedriskā transporta maršruti u.c. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, un valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.

Informējam, ka valsts reģionālajā autoceļā P114 satiksmes intensitāte posmā P106 – Priekule ir 2327 auto diennaktī, posmā Priekule – Gramzda 1181 auto diennaktī, posmā Gramzda Lietuvas robeža 435 auto diennaktī. Autoceļā P135 satiksmes intensitāte ir 1192 auto diennaktī. Šajos posmos finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ uzturēšanas klases ir pazeminātas uz B un C. Uzturēšanas klases paaugstināšana uz A1 klasi nozīmē, ka autoceļi būtu jāapstrādā ar pretslīdes materiālu biežāk, kas pastiprinātu bedrīšu intensīvāku veidošanos. Valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) un P135 Priekule-Vaiņode pārbūve nav iekļauta valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās 2020 - 2022.gadam.

Papildus informējām, ka projektēšanas darbus valsts reģionālajā autoceļā P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) km 0,00 – 17,21 un km 19,78 – 38,12 plānots uzsākt 2021.gadā. Projektu īstenošana notiks atbilstoši autoceļu nozarei pieejamam finansējumam.

 

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts reģionālo autoceļu P114 Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) un P135 Priekule-Vaiņode stāvokli tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei.

 

Aicinām novada iedzīvotājus un viesus ziņot par bīstamām bedrēm ''Latvijas Autoceļu uzturētājam'' (LAU), zvanot uz bezmaksas diennakts tālruņa numuru 80005555.

 

 

Atpakaļ