Piemiņas akmens 1940., 1949. gada represētajiem

Augšasparks ar piemiņas akmeni 1941. un 1949. gadā represētajiem vieta, kur ik gadus iedzīvotāji pulcējaspiemiņas pasākumos uz Sibīriju izsūtītajiem Krotes un Bunkas iedzīvotājiem. Plāksne ar nosaukumu “Krotniekiem” atklāta 2001. gada 14. jūnijā un godina represēto piemiņu. Plāksnē ierakstīti K. Skalbes vārdi: “Es sapni par dzimteni pagalvī likšu...”