Smaižu baznīcas tornis

Smaižu baznīcas tornis– 1929.gadā celt sākta un 1939. gadā pabeigta brāļu draudzes baznīca, kas uzcelta par draudzes aktīvistu līdzekļiem. Draudzē pirms Otrā pasaules kara bija vairāk nekā 400 locekļu. Baznīca darbojās līdz 1952. gadam. Dāmas ciema lauku ainavā lieliski iederas saglabājies baznīcas tornis un mūris. Šobrīd miera pilna, harmoniska atpūtas vieta.