Vakances

Priekules vidusskola no 2020.gada 1.septembra aicina darbā informātikas skolotāju uz nenoteiktu  laiku:

 • 7.klasē datorika (4 stundas nedēļā),
 • 10.klasē programmēšana (3 stundas nedēļā),
 • 11. klasē informātika (1 stunda nedēļā)

Prasības:

 • Izglītība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 569 no 11.09.2018.  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • Labas komunikatīvās prasmes

Samaksa par  likmi (30 stundas) 850 EUR

Pieteikšanās:

 • CV sūtīt uz e - pastu: priekulesvsk@priekulesnovads.lv līdz 2020. gada 14. augustam
 • Priekules vidusskolas adrese: Aizputes iela 1 ,Priekule, Priekules novads, LV - 3434
 • Kontaktpersona – Irina Tiesnese, tālrunis informācijai 26422655

 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola aicina darbā profesionālās ievirzes skolotāju: klavierspēles – vispārējo klavieru pedagogu:

Informācija par vakanci: 

 • Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku 3 mēneši;
 • paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2020. gada 1. septembris;
 • mēnešalga atbilstoši  normatīvo aktu prasībām (790 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi);
 • prognozējamā darba slodze 2020./2021.m.g. – vismaz 9 kontaktstundas nedēļā 1 dienā (pilna slodze ir 28 kontakstundas un 2 stundas gatavošanās kontaktstundām);
 • gada beigās piemaksa par sasniegumiem, profesionālu darba ieguldījumu un augstiem profesionāliem darba rezultātiem.

Prasības pretendentiem: 

 • normatīviem aktiem atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība;
 • pedagoga pieredze profesionālās ievirzes izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izskatīsim arī pretendentu pieteikumus, kuriem ir iegūts Diploms par vidējo profesionālo izglītību specialitātē un izglītība Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Pedagoģija" (B programma) 72 stundu apjomā, kā arī augstskolas studentu pieteikumus;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • profesionalitāte, motivācija uz sasniegumiem;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē;
 • pacietība, labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • iniciatīva, radošums, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • labus darba apstākļus radošā un draudzīgā kolektīvā;
 • stabilu un regulāru atalgojumu;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • sakārtotu darba vidi;
 • sociālās garantijas.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas gaidīsim līdz 2020.gada 21.augustam e-pastā: kaletuskola@priekulesnovads.lv vai rakstot, adrese: Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Plašāka informācija pieejama, zvanot uz tālruni 25915795 (direktore Inese Kuduma)

 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola aicina darbā profesionālās ievirzes skolotāju: saksofona spēles pedagogu:

Informācija par vakanci: 

 • Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku 3 mēneši;
 • paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2020. gada 1. septembris;
 • mēnešalga atbilstoši  normatīvo aktu prasībām (790 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi);
 • prognozējamā darba slodze 2020./2021.m.g. – vismaz 12 kontaktstundas nedēļā 2 dienās (pilna slodze ir 28 kontakstundas un 2 stundas gatavošanās kontaktstundām);
 • gada beigās piemaksa par sasniegumiem, profesionālu darba ieguldījumu un augstiem profesionāliem darba rezultātiem.

Prasības pretendentiem: 

 • normatīviem aktiem atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība;
 • pedagoga pieredze profesionālās ievirzes izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izskatīsim arī pretendentu pieteikumus, kuriem ir iegūts Diploms par vidējo profesionālo izglītību specialitātē un izglītība Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Pedagoģija" (B programma) 72 stundu apjomā, kā arī augstskolas studentu pieteikumus;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • profesionalitāte, motivācija uz sasniegumiem;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē;
 • pacietība, labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • iniciatīva, radošums, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • labus darba apstākļus radošā un draudzīgā kolektīvā;
 • stabilu un regulāru atalgojumu;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • sakārtotu darba vidi;
 • sociālās garantijas.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas gaidīsim līdz 2020.gada 21.augustam e-pastā: kaletuskola@priekulesnovads.lv vai rakstot, adrese: Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Plašāka informācija pieejama, zvanot uz tālruni 25915795 (direktore Inese Kuduma)