Vārtājas senleja

VĀRTĀJAS SENLEJA -  viena no iespaidīgākām  Latvijas senlejām. Vēsturiski izveidojusies Vārtājas upes ieleja, kas stiepjas no Durbes līdz Kalētiem -  ieskaujot Bunkas, Virgas un Kalētu pagastu teritorijas. Pagājušos gadsimtos gar senleju veduši vairāki kara ceļi. Vārtājas senleja robežojas ar Vārtajas pilskalnu, kas pazīstams kā viens no senākajiem un lielākajiem kuršu nocietinājumiem Kurzemē.