Aktualitātes

Paziņojums par īpašnieka uzaicināšanu


Dienvidkurzemes novada pašvaldība, sakarā ar plānoto pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dakteri” ar kadastra apzīmējumu 64640020143, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu atsavināšanai, lūdz atsaukties ēku- dzīvojamās mājas (drupas) ar kadastra apzīmējumu 64640020082001 un kūts (drupas) ar kadastra apzīmējumu 64640020082002 īpašniekus. Ēku piederību apliecinošus dokumentus iesniegt līdz 2021.gada 30.novembrim Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Dienvidkurzemes nov. vai Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldē, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes nov. Pēc 2021.gada 30.novembra pretenzijas netiks pieņemtas.

Jautājumu gadījumā zvanīt nekustamo īpašumu speciālistei Marinai Kokovihinai 29430925.

Atpakaļ