Kalēti

Kalētu pagasts

Kalētu pagasts atrodas Lejaskurzemes dienvidrietumu daļā un aizņem 7978.2 ha lielu platību.

Tas robežojas ar Virgas, Bārtas, Dunikas un Gramzdas pagastiem un Lietuvas Republiku. No visas pagasta robežas apmēram 25% dienvidu daļā veido Latvijas _ Lietuvas robeža. Pagasta centrs atrodas 40 km attālumā no Grobiņas, 50 km attālumā no ostas pilsētas un reģiona lielākā centra Liepājas, kā arī 15 km attālumā no Lietuvas pilsētas Skodas.

Kalētos no 16. gs. vidus valdīja barons Nolde, kas atmiņā palicis kā viens no aktīvākajiem baroniem mūsu pusē. Brūzis, rija, muižkunga ērberģis, klēts un pils ir tie objekti, kuru ēkas un to fragmenti ir saglabājušies līdz mūsu dienām. Kalētu muižas pils būvēta 1876. gadā. Mūsdienās pilī darbojas Kalētu pamatskola, bet ēkas kreisajā spārnā radoši strādā Mūzikas un mākslas skola.

Kontakti