RUMULA

 Kontaktpersonas: Daira Šalma
Telefons: 26528782
E-pasts: dairasalma@gmail.com, dairiigaa@inbox.lv

Priekules nov., Virgas pag., Purmsāti, "Kurši"-15, LV-3485

Statūtos norādītie mērķi: Lauku iedzīvotāju sociālās atstumtības riska samazināšana, veidojot pievilcīgu dzīves un kultūrvidi.