Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma

 

Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

 

Jau pavisam drīz notiks administratīvi teritoriālā reforma. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un 2020.gada 13.otobra Ministru kabineta noteikumi Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” nosaka, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā, sadarbojoties jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Lai uzsāktu minēto plānošanas dokumentu izstrādi, katras pašvaldības domei jāpieņem lēmums par šo dokumentu izstrādes uzsākšanu. Priekules novada pašvaldības dome lēmumu Nr.91 “Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.4, 23.punkts) pieņēma 2021.gada 25 februārī.

 

Plašāka informācija par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādi atrodama portālā ĢeoLatvija.lv sekojot šīm saitēm:

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties jaunveidojamās pašvaldības attīstības plānošanā. Jau pavisam drīz, pavasara mēnešos tiks uzsāktas aktīvas darbības iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā, līdz ar to priecāsimies, ja sekosiet jaunumiem pašvaldības sociālajos tīklos, pašvaldības tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā! 

 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una RŽEPICKA

una.rzepicka@priekulesnovads.lv26101674

 

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Priekules novada "Attīstības stratēģija līdz 2030.gadam" apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25.07.2013. (protokols nr.3, 5.punkts) lēmumu.

Stratēģija

 

Priekules novada attīstības programma 2013. - 2019.gadam

Priekules novada "Attīstības programma 2013.-2019." apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25.07.2013. (protokols nr.3, 6.punkts) lēmumu.

Attīstības programma 

Teritorijas vispārīgais raksturojums

Investīciju plāns:

 

Atsauksmēm un ierosinājumiem: ap@priekulesnovads.lv

 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una RŽEPICKA

una.rzepicka@priekulesnovads.lv26101674