Kultūras notikumi

2021-11-16
Bunkas pagasta Krotes folkloras kopa “TRAISTĒNI” ir nosūtījusi Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” skatei savu pieteikumu un videoierakstu, pretendējot uz dalību fetsivālā. Šoreiz festivāla “Baltica” tēma – spēle! Traistēni savā priekšnesumā ielikuši gan humoristiskus stāstus, gan dziedājumus, gan rotaļu elementus.
2021-10-05
2021.gada 11.septembrī, kad tika svinēta Tēvu diena, noslēdzās biedrības ''Brīnumpastaliņas'' pasākumu cikls SIF atbalstītajā projektā ''Visi kopā, tā kā stropā.''
2021-09-13
29. augustā, Bunkas kultūras nama pagalmā notikušais vasaras noslēguma tirgus bija svētki visa vecuma gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī ciemiņiem, kuri atbrauca pie mums. Jo ilgāku laiku pandēmijas ierobežojumu dēļ lieli un vērienīgi pasākumi nebija notikuši...
2021-09-27
2020. gadā piedalījās 12 dalībnieki. Katru gadu tiek noteiktu laiku lasītas LNB izvēlētās sešas grāmatas. Tās  tiek vērtētas  un rezultāti atspoguļoti anketās, kuras nosūtam  programmas veidotājiem...
2021-09-13
Imanta Ziedoņa apdzejotajā leišmalītē – Gramzdas pagasta Mežaparkā 11. septembrī tika atklāta MEŽA GALERIJA. Šajā dienā latviešu rakstniekam Sudrabu EDŽUM palika 161 gads. Covid 19 pandēmijas dēļ neīstenojās rakstnieka jubilejas svinības pirms gada. Līdz ar to piemiņas plāksnes uzstādīšana pie Gramzdas pamatskolas par piemiņu faktam, ka Sudrabu Edžus šeit izglītoja ciema bērnus 18 gadus, tika atlikta...
2021-09-10
9. septembra siltā un saules pielietā priekšpusdienā Purmsātu muižas parkā aizsākās Dienvidkurzemes novada Priekules apkaimes dzejas dienas.  Mārtiņš bija draugs, sirds silts cilvēks un daudzpusīgs mākslinieks.  Sarakstījis simtiem dzejoļu un desmitiem dziesmu, kuras viņa daiļrades cienītāji zina no galvas un koncertos dzied līdzi. Diemžēl šogad aizritējuši jau desmit gadu, kopš Mārtiņa nav mūsu vidū...
2021-08-06
Aicinām noskatīties filmu par 30. jūnija pasākumiem Priekules novadā, kad tika atklāta jaunā ĢIMEŅU DĀRZA ARKA, veikta karogu maiņa karoga mastu aplī pie Priekules novada pašvaldības un atklāta Ingas Raškovas un Ojāra Spārīša grāmata ‘’PRIEKULE SEPTIŅU LIELCEĻU KRUSTOJUMĀ’’.
2021-06-17
Šogad XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki svētki tiks īstenoti netradiocionāli - e-vidē. Kolektīviem tika izteikts aicinājums iesūtīt video sveicienu. To ir paveikuši FK ''Traistēni''.
2021-06-13
Aicinām novada iedzīvotājus noskatīties šo piemiņas ierakstu...
2021-05-18
11.maijā Krotē tika atzīmēta dzejnieka simtgade. Vietējo cilvēku atmiņā 2021. gads iezīmēsies ar Alfreda Krūkļa daiļradi. Un ne jau tikai krotenieku un Priekules novada cilvēkiem, bet visas Latvijas dzejas mīļotājiem Krūkļa vārds ir pazīstams. Pirmkārt jau daudzo dziesmu dēļ, kam vārdus rakstījis Krotes dzejnieks...
2021-05-11
Brīvības svētkiem šogad tika uzlikti vairāki apgrūtinājumi. Meteoroloģiskā un epidemioloģiskā situācija liedza klāt baltos galdautus. Bet kultūras ļaudis domā. Kultūras ļaudīm ir plāns A, plāns B un daudzi citi plāni. Tā kā 1. jūlijā tiks pielikts punkts administratīvi teritoriālajai reformai, tad Priekules novads nekavējās īstenot senlolotu ideju – sarīkoja filmēšanu un iemūžināja pēdējo braucienu pa sava tēvu novadiņa lieliem un maziem ceļiem pie saviem ļaudīm. Ievērojot valstī noteiktās vadlīnijas, kā pareizi jānorit drošai filmēšanai, tika pieslīpēts scenārijs un brauciena maršruts: Gramzda – Kalēti – Purmsāti – Bunka – Priekule...
2021-05-05
Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2021. gada 20. aprīlī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta kavalieri Priekules novada Virgas pagasta sabiedrisko un kultūras darbinieci, novadpētnieci Ingu Raškovu...
2021-05-01
COVID-19 pandēmija ir piespiedusi mūs mainīt ieradumus un tradīcijas. Daudzus gadus bija tik pašsaprotami LR gadadienas priekšvakarā sanākt kopā un svinēt. Tad atskatījāmies uz paveikto un sveicām novada izcilniekus dažādās jomās. Tik ierasti un sirsnīgi skanēja virsraksts „Priekules novads – Latvijai!”. Diemžēl COVID-19 aizvadītajā rudenī svītroja no novembra afišām tik gaidīto virsrakstu un sarīkojumus Priekules novada pagastu un pilsētas kultūras iestādēs. Bet svētki nenotika...
2021-03-25
Pieminot 25. marta represiju upurus Priekules novadā, piemiņas vietās Priekulē, Krotē un Virgā tika nolikti ziedi un aizdegtas liesmiņas...
2021-02-16
Ir klāt mūsu pilsētas 93. dzimšanas diena. Šajos svētkos tradicionāli sakām paldies visiem priekulniekiem par lieliem un maziem darbiem, par piederību un ieguldījumu pilsētas izaugsmē...
2021-02-03
Latvijai Brīvība izmaksāja astoņu cilvēku dzīvības, Lietuvai šī bilance ir vēl skarbāka. Tā ir visnežēlīgākā janvāra barikāžu stāsta lappuse. Bet šis stāsts pašos pamatos ir par drosmi. Ap 50 tūkstošiem cilvēkiem piecēlās no dīvāna un devās uz Rīgu, nezinot, kas viņus sagaida. Noklausījušies Daiņa Īvāna un Romualda Ražuka aicinājumu Latvijas Radio, Latvijas iedzīvotāji pulcējās Doma laukumā, pie televīzijas torņa Zaķusalā un Rīgas ielās stratēģiski svarīgo objektu aizsardzībai.  Neticamā ātrumā tika uzslietas barikādes...
2020-12-16
Ik gadu Adventa laikā visas Priekules novada mājsaimniecības no pašvaldības saņem dāvanu – kalendāru nākamajam gadam. Katru gadu tiek izvēlēta kāda īpaša tēma, kas vijas cauri visiem mēnešiem. 2020. gadā tas bija veltījums mākslas biedrības “Saspraude” dalībnieku veikumam...
2020-09-07
Amatiermākslas dienas un laiki Priekules KN
2020-06-26
19. jūnijā Līga Strēle aicināja savas kopas dalībnieces uz siera siešanas meistardarbnīcu un kopā būšanu. Dalībniekus uzņēma Krotes ciema „Kraujas” māju saimnieki un arī vadīja meistardarbnīcu...