Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskā organizācija ir vairāku fizisko un/vai juridisko personu apvienība uz brīvprātības un noteiktu uzdevumu kopības pamata, lai sasniegtu statūtos noteiktus, svarīgus mērķus, kā arī savstarpēji koordinētu darbību. Mērķis ir kalpot tās biedru interesēm, kas nedrīkst būt peļņas gūšanas avots, kā arī saimnieciskās darbības nolūks un raksturs. Tās biedri tiek apvienoti pēc brīvprātības principa, kopīgu mērķu sasniegšanai, ievērojot organizācijas ideoloģiju.

 

Priekules novada pašvaldības teritorijā reģistrētās biedrības>>>

 

 

Papildus informāciju par Virgas pagastā esošām nevalstiskām organizācijām var iegūt interneta mājas lapā www.virgaspagastanvo.mozello.lv