Miršanas reģistrācija

Miršanas reģistrācija:

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

Miršanas faktu reģistrē , pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

-ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;

-tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;

-reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.

Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona pēc pieprasījuma izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.