Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Krotes pamatskola, Krote, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV3444, tālrunis-fakss  63453070, krotesskola@priekulesnovads.lv

Direktore Gita Spiģere, tālrunis 26183364

www.krotesskola.mozello.lv 

 Skola piedāvā apgūt:

  • pamatizglītības programmu;
  • pirmsskolas izglītības programmu;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

Skolā darbojas:

  • mazpulki;
  • folkloras kopa "Traistēni";
  • ritmika;
  • papīra plastika;
  • robotikas pulciņš;
  • skolēnu mācību uzņēmums "Jautrie pirkstiņi";
  • sporta skola.

 

Noteikumi un iesniegums par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Priekules novada pirmsskolas grupās ŠEIT.

 

Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Dienvidkurzemes novadā iekļautās Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs - Iesnieguma veidlapa Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktorei Gitai Spiģerei