Dokumenti

Priekules novada pašvaldības nolikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi nosaka Priekules novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Priekules novada pašvaldības...

lasīt vairāk

Nolikumi
NOLIKUMA NOSAUKUMS GADS PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS NOLIKUMS 2020 Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 2019 Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikums 2018 Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas...

lasīt vairāk

Noteikumi
NOTEIKUMU NOSAUKUMS GADS “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”: Lēmums Noteikumi ''Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada...

lasīt vairāk

Publiskais pārskats
PUBLISKĀ PĀRSKATA NOSAUKUMS GADS Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2020. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2019. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2018. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2017. Priekules novada pašvaldības...

lasīt vairāk

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma
Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. -2027. gadam izstrādes uzsākšanu Jau pavisam drīz notiks administratīvi teritoriālā reforma. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto...

lasīt vairāk

Priekules novada teritorijas plānojums
AKTUĀLI! ! ! PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015. -2026. GADAM GROZĪJUMU 4. 0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA! Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 30. augusta līdz 2021. gada 19. septembrim. Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015. -2026. gadam grozījumu izstrādi veic SIA “Baltkonsults”. Pašvaldības domes lēmums par...

lasīt vairāk

Publiskie līgumi
Deleģēšanas Līgums ar SIA “TOPO DATI” Nr. 2. 2. 2/21/568 Deleģēšanas Līgums ar SIA ''Priekules nami'' Nr. 2. 2. 7/21/237 Sadarbības līgums par Liepājas rajona sporta skolas finansēšanu 2021. gadā Nr. GND/2021/3. 38. /51-SAD DELEĢĒŠANAS LĪGUMS ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” Nr. LRTIB 3. 3. /2021-3 Par Pašvaldības...

lasīt vairāk

Reorganizācijas plāna konstatējošās daļa (MK noteikumi Nr. 671, 11.10.2020.)
LĒMUMS Priekulē 2021. gada 25. februārī Nr. 105 (protokols Nr. 4, 37. punkts) Par 2020. gada 11. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,...

lasīt vairāk