Dokumenti

Priekules novada pašvaldības nolikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi nosaka Priekules novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Priekules novada pašvaldības...

lasīt vairāk

Nolikumi
NOLIKUMA NOSAUKUMS GADS PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS NOLIKUMS 2020 Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 2019 Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums 2018 Konkursa ''Priekules novada...

lasīt vairāk

Noteikumi
NOTEIKUMU NOSAUKUMS GADS NOTEIKUMI “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 2020 Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā 2020 Priekules novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi “Par trauksmes celšanu Priekules novada pašvaldībā”...

lasīt vairāk

Publiskais pārskats
PUBLISKĀ PĀRSKATA NOSAUKUMS GADS Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2019. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2018. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2017. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2016. Priekules novada pašvaldības...

lasīt vairāk

Priekules novada teritorijas plānojums
AKTUĀLI! ! ! PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015. -2026. GADAM GROZĪJUMU 3. 0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA! Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 8. septembra līdz 2020. gada 29. septembrim. Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015. -2026. gadam grozījumu izstrādi veic SIA “Baltkonsults”. Pašvaldības domes...

lasīt vairāk

Publiskie līgumi
Deleģēšanas Līgums ar SIA “TOPO DATI” Nr. 2. 2. 2/20/511 Deleģēšanas Līgums ar Vaiņodes novada pašvaldību Nr. 2. 2. 7/20/206 Deleģēšanas Līgums ar SIA ''Priekules nami'' Nr. 2. 2. 7/20/167 Sadarbības Līgums ar Durbes novada pašvaldību par pašvaldību bāriņtiesu sadarbību Vienošanās Nr. 1. par grozījumiem 2019. gada 9. janvāra līgumā par...

lasīt vairāk