PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

Priekules novada bāriņtiesa no

 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada 15.novembrim

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 20.oktobra rīkojumā Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"” noteikto,

Strādā attālināti:

  1. Bāriņtiesas sēdes ar administratīvā procesa dalībnieku piedalīšanos klātienē netiek organizētas, lietu izskatīšana notiek rakstveidā vai attālināti videokonferences režīmā.
  2. Dzīves apstākļu pārbaudes tiek veiktas tikai izņēmuma gadījumā – ja saņemta informācija, kas liecina par būtisku bērnu tiesību apdraudējumu ģimenē vai būtisku personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību apdraudējumu.
  3. Klātienē personas tiek pieņemtas tikai izņēmuma gadījumos, jautājumos, kas skar būtiskus bērna vai personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību jautājumus un nav iespējams nodrošināt informācijas saņemšanu/konsultāciju attālināti.

Sk. Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

5.49.15.1.apakšpunkts - publisko pakalpojumu sniedz pilnībā attālināti;

5.49.15.2. pakalpojuma sniegšana klātienē ir pieļaujama, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā nepārsniedz 15 minūtes, pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta;

5.49.15.3. pakalpojuma sniegšana klātienē (izņemot valsts valodas prasmes pārbaudi), ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā pārsniedz 15 minūtes, ir pieļaujama tikai objektīvas neatliekamības gadījumā, ja to nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai un pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts.

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties: