Priekules novada teritorijas plānojums

AKTUĀLI!!!

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA

2015.-2026.GADAM GROZĪJUMI

(spēkā/nav piemērojams)

Priekules novada pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem ir apstiprinājusi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu “Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumi”. Kamēr nav beidzies Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktais pārsūdzēšanas termiņš (11.01.2021) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav publicējusi vēstuli par plānošanas dokumenta īstenošanas atļauju, plānošanas dokuments nav piemērojams.

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv SKATĪT ŠEIT un tapis.gov.lv SKATĪT ŠEIT.

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” SKATĪT ŠEIT.

Pašvaldības domes lēmums par plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Saistošie noteikumi Nr.12/20

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Priekules novada funcionālais zonējums

Bunkas pagasta funcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Kalētu pagasta funcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU 3.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 8.septembra līdz 2020.gada 29.septembrim.

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi veic

SIA “Baltkonsults”.

Pašvaldības domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Priekules novada funcionālais zonējums

Bunkas pagasta funcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Kalētu pagasta funcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM, laika posmā no 2020.gada 8.septembra līdz 29.septembrim (ieskaitot), varēs iepazīties: Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434:

 • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.45 – 17.00;
 • Piektdienās  08.00-12.00 un 12.30 -15.30.

 

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju, laika posmā no 2020. gada 8.septembra līdz 29.septembrim (ieskaitot), būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

 • Klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;
 • Sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;
 • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv .

 Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 2020.gada 21.septembrī plkst.18:00 Priekules kultūras namā Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .

 

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU 2.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 25.jūnija līdz 2020.gada 16.jūlijam.

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi veic

SIA “Baltkonsults”.

Pašvaldības domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Priekules novada funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM, laika posmā no 2020.gada 25.jūnija līdz 16.jūlijam (ieskaitot), varēs iepazīties: Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434:

 • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.45 – 17.00;
 • Piektdienās  08.00-12.00 un 12.30 -15.30.

 

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakciju, laika posmā no 2020. gada 25.jūnija līdz 16.jūlijam (ieskaitot), būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

 • Klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;
 • Sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;
 • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv .

 Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies:

06.07.2020.:

 • 16:00 Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;
 • 18:00 Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

07.07.2020.:

 • 15:00 Kalētu tautas nams Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;
 • 17:00 Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.;
 • 19:00 Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

Par transportu, nepieciešamības gadījumā, nokļūšanai uz un no sapulces vietas, iepriekš pieteikties pa zemāk norādītajiem tālruņiem:

Bunkas pagasts- Patricija Andersone, 26102920;

Gramzdas pagasts- Dzintars Kudums, 28646114;

Kalētu pagasts- Agrita Driviņa, 29178398;

Virgas pagasts- Daiga Egle, 29472063, Gints Rozenbergs, 26109863;

Priekules pagasts- Una Ržepicka, 26101674.

 

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 10.janvāra līdz 2020.gada 10.februārim.

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi veic SIA “Baltkonsults”

 

Pašvaldības domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

Nosacījumu pārskats Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei 

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Priekules novada funkcionālais zonējums 

Bunkas pagasta funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

 

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, laika posmā no 2020. gada 10. janvāra līdz 10. februārim (ieskaitot), būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

•             Klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

•             Sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

•             Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv .

 

Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies:

30.01.2020.:

•             16:00 Kalētu tautas nams, Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

•             18:00 Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

31.01.2020.:

•             15:00 Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;

•             17:00 Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.;

•             19:00 Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

 

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

 

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .

 

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2015.-2026.GADAM

 

Saistošie noteikumi Nr. 9 "Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi'' (Noteikumi ir stājušies spēkā un ir īstenojami no 23.11.2015.)

Priekules novada vides pārskats

Priekules novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Priekules novada zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums