Priekules novada teritorijas plānojums

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 10.janvāra līdz 2020.gada 10.februārim.

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi veic SIA “Baltkonsults”

 

Pašvaldības domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

Nosacījumu pārskats Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei 

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Priekules novada funcionālais zonējums 

Bunkas pagasta funcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Kalētu pagasta funcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

 

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, laika posmā no 2020. gada 10. janvāra līdz 10. februārim (ieskaitot), būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

•             Klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

•             Sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

•             Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv .

 

Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies:

30.01.2020.:

•             16:00 Kalētu tautas nams, Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

•             18:00 Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

31.01.2020.:

•             15:00 Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;

•             17:00 Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.;

•             19:00 Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

 

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

 

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikumi ir stājušies spēkā un ir īstenojami no 23.11.2015.

Saistošie noteikumi Nr. 9 "Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi''

Priekules novada vides pārskats

Priekules novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Priekules novada zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums