Aktualitātes

Ceturtdien, 26.martā, Priekules novada pašvaldības domes sēdē pieņemti lēmumi atbalstīt Priekules novada iedzīvotājus valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

  •       Lai atbalstītu Priekules novada daudzbērnu, audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, Priekules novada pašvaldība 26.marta domes sēdē noteica ēdināšanas atbalsta apmēru:
  1.       10.00 EUR (desmit euro) mēnesī katram izglītojamam no daudzbērnu ģimenes, audžuģimenes vai aizbildņu ģimenes neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas
  2.      15.00 EUR (piecpadsmit euro) mēnesī  katram izglītojamam Priekules novada deklarētās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes.

Atbalsts tiek piešķirts Priekules vidusskolas, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, Virgas pamatskolas, Mežupes pamatskolas, Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" un pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās izglītības izglītojamiem.

Atbalsta kārtība pieņemta valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā vai līdz mācību procesa norises klātienē atjaunošanai. Kopumā ēdināšanas atbalstu saņems 144 ģimenes (287 Priekules novada izglītojamie).

Līdz šim izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apguva Priekules novada pašvaldībā, tika izmaksāts atbalsts ēdināšanai 10.00 EUR apmērā katram izglītojamam, savukārt atbalstu 15.00 EUR apmērā izglītojamiem no trūcīgām ģimenēm.

Ēdināšanas atbalsta lēmuma izpildi koordinē Priekules novada sociālais dienests.  Piešķirto atbalstu paredzēts izmaksāt, ieskaitot bankas kontā. Ar ģimenēm, kurām nav pieejams bankas konts, sociālais darbinieks sazināsies izdividuāli, lai vienotos par atbalsta saņemšanas iespējām.

 

 

  •       26.marta domes sēdē Priekules novada pašvaldība nolēma atbalstīt uzņēmējus, kuri vērsās pašvaldībā ar iesniegumiem nepiemērot pašvaldībai piederošo telpu un inventāra nomas maksu valsts ārkārtējās situācijas laikā.

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ