Aktualitātes

No 1.-30.aprīlim talkosim katrs savā īpašumā!

Valsts izsludinātās ārkārtas situācijas (COVID-19) dēļ, Priekules novada pašvaldība lēmusi atcelt Lielo talku, kura plānota 16.maijā, Priekules novadā. Novada iedzīvotāji aicināti talkot aprīļa mēnesī, kā to darīs pārvalžu darbinieki novada pārvaldēs un to apkārtnēs.

Straujiem soļiem tuvojas pavasaris ar tam raksturīgajiem darbiem. Pašizolēšanās un sociālās distancēšanās laikā nav aizliegts atrasties laukā svaigā gaisā, tāpēc izmantosim šo laiku lietderīgi, talkojot savos īpašumos, mājās un pagalmos!

Lai veicinātu un atbalstītu īpašumu sakopšanu, pašvaldība, laikā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim, atļauj tās administratīvajā teritorijā utilizēt koksnes atkritumus (koku, krūmu zari bez lapām), tos sadedzinot ugunskuros vai dārza kamīnos.

Veicot koksnes atkritumu utilizēšanu, jānodrošina, ka tie ir savākti dedzināšanai jūsu īpašumā paredzētā vietā un tiek nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi, piemēram, aizliegts ierīkot koksnes atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku, logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.).

Maijā Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar “Vides pakalpojumu grupu” organizēs nolietoto elektroierīču savākšanu Priekules novadā. Aktuālā informācija par elektroierīču savākšanu būs pieejama pašvaldības informatīvā izdevuma aprīļa numurā un Priekules novada mājaslapā.

Esiet atbildīgi, ievērojiet visus drošības pasākumus un izmantojam laiku lietderīgi!

 

Atpakaļ