Aktualitātes

Kad un kā noslēgsies šis mācību gads Priekules novadā?

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” mācību gads dažādām klasēm noteikts šādi:

 

· 9. klasēm – 29. maijs ir pēdējā mācību diena; 12. jūnijs – mācību gada beigu datums.

· 12. klasēm – 15. maijs ir pēdējā mācību diena; 7. jūlijs – mācību gada beigu datums.

· Gala vērtējumus mācību priekšmetos 9.un 12.klasēm jāizliek līdz 25.-27.maijam

· 9.un 12.klašu skolēni līdz mācību gada beigām var uzlabot mācību priekšmetos iegūtos vērtējumus skolas noteiktajā kārtībā.

· 11. un 12. klašu skolēni, profesionālo programmu audzēkņi, kuri kārto noslēguma pārbaudījumus, ja nepieciešams, apmeklē klātienes konsultācijas.

 

· Pārējām klasēm mācības notiek attālināti līdz 29. maijam; 29. maijs – mācību gada beigu datums.

 

Apliecību izsniegšanu par pamatizglītības ieguvi tiks organizēta no 12. jūnija.

Atestātu par vispārējo vidējo izglītību var sākt izsniegt no 24.jūlija, kad Valsts izglītības satura centrs izsniegs vispārējās vidējās izglītības sertifikātus.

 

 

Visu izglītības iestāžu absolventiem šogad izlaidums būs pasākums, kurā piedalīsies tikai skolēni un skolotāji. Lūgums visiem respektēt šo ierobežojumu un ievērot, ka apsveikšana nevarēs notikt arī pie skolām, skolu pagalmos vai sporta laukumos. Aicinām svinības organizēt ģimenē, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus!

 

Izglītības vadītāja Agrita Purviņa

 

(Valsts izglītības satura centrs)

 

Atpakaļ