Priekules pilsētas bibliotēka

Darba laiks

Pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18.00;

Otrdienās no pulksten 12.00 līdz 18.00;

Trešdienās no pulksten 8.30 līdz 18.00;

Ceturtdienās no pulksten 12.00 līdz 18.00;

Piektdienās no pulksten 8.30 līdz 18.00.

Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kontaktinformācija

e-pasts: zentasvara50@inbox.lv, maija343@inbox.lv

Tālrunis 63461600

Bibliotēkas adrese: Saules iela 1, Priekulē, Priekules novads, LV-3434

Bibliotēkas vadītāja – Zenta Svara

Bibliotekāre – Maija Grantiņa

 

Par bibliotēku

Arhīvā atrodamas ziņas par bibliotēkas darbību jau 1847.gadā. 
1909.gadā Priekulē ir nodibinājusies Bibliotēkas biedrība un ir bibliotēka ar 1225 sējumiem. Pašreiz bibliotēkas fondos ir 6619 grāmatas no tām 2193 bērnu grāmatas. Ir piejams plašs žurnālu klāsts.
Apmeklētājiem ir pieejams bezmaksas internets, iespēja saņemt kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojumus.

 

Bibliotēkā pieejami sekojoši pakalpojumi:
                        * grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās;
                        * bibliogrāfiskās un cita veida uzziņas;
                        *elektroniskās datu bāzes-NAIS,Letonika, elektroniskais kopkatalogs;
                        * tematiskās izstādes;
                        * literāri izglītojoši pasākumi;
                        * datorpakalpojumi;
                        * bezmaksas internets;
                        * kopēšana;
                        * printēšana;
                        * skenēšana.