Administratīvi teritoriālā reforma

Darba grupā “Veselības aprūpe” diskutē par veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 14. aprīlī norisinājās tematiskā diskusija “Veselības aprūpe”.

Seminārā “Veselības aprūpe” kopskaitā piedalījās 42 dalībnieki - topošā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, ģimenes ārsti, sociālo aprūpes centru un feldšerpunktu, kā arī citu veselības aprūpes iestāžu pārstāvji.  

 

Semināra dalībnieki par esošās situācijas problēmām diskutēja trīs tematiskajās grupās:

 • veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra,
 • sabiedrības veselības veicināšana,
 • veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība.

 

Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz:

 • cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas mehānismiem veselības aprūpē, t.sk. rodot kopīgu stratēģiju veselības aprūpes speciālistu piesaistei gan Liepājā, gan Dienvidkurzemes novadā,
 • jaunu veselības aprūpes pakalpojumu punktu, īpaši feldšerpunktu, attīstīšanu,
 • esošas veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras pilnveidi, jo īpaši vides pieejamības nodrošināšanu,
 • jaunu pakalpojuma formu – mobilo brigāžu -  attīstīšanu, kā arī pieejamības uzlabošanu esošajiem pakalpojumiem,
 • digitālu risinājumu attīstīšanas iespējām gan aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai, gan veselības aprūpes cilvēkresursu darba atvieglošanai un efektivizēšanai,
 • pasākumiem, kuri palīdzētu veicināt sabiedrības veselību.

 

Seminārā tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

 

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

 • piedaloties nozaru tematiskajās darba grupās, kas zoom platformā notiek no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim. Pieteikšanās: ŠEIT 
 • elektroniski, rakstot epastā: attistiba@dkn.lv

 

Atpakaļ