Priekules Kultūras nams

Peldu iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434

Tālrunis 63461373, e-pasts kulturasnams@priekulesnovads.lv

Direktore Rigonda Džeriņa, tālrunis 26260526, rigonda.dzerina@inbox.lv 
Mākslinieciskā vadītāja Liena Braže, tālrunis 29163439, lienabraze@inbox.lv

 

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

KOLEKTĪVS

DIENA

LAIKS

VIETA

Senioru vokālais ansamblis „Zilais lakatiņš”

Vadītāja Skaidra Klasiņa

Tālr. 28374204

Otrdienās

Plkst. 17

Priekules kultūras nams

Mazā zāle

Sieviešu koris „Priekule”

Diriģente Gunta Vite

Tālr. 26499975

Kormeistare Skaidra Klasiņa 

Otrdienās

Plkst. 19

Priekules kultūras nams

Mazā zāle

Bērnu muzikāli teatrālā deju studija „Ķiņķēziņi”

Rigonda Džeriņa - tālr. 26260526

Liena Braže - tālr. 2916339

Jana Fromane – tālr. 26963964

Pirmdienās,

Trešdienās

No plkst. 17 – 21

No plkst.  17 - 20

Priekules kultūras nams

Lielā zāle

Dramatiskais kolektīvs 

Režisors Varis Siliņš

Tālr. 26829239

Otrdienās

Plkst. 19

Priekules kultūras nams

Teātra telpa

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,DUVZARE’’

Vadītāja Inga Leive - Levite

Tālr. 22028797

Ceturtdienās

Otrdienās

 Plkst. 19

 

Priekules kultūras nams

Lielā zāle

Eiropas senioru deju kopa „Valceris”

Vadītāja Inguna Zēģelniece

Tālr. 22338671

Piektdienās

Plkst. 16

Priekules kultūras nams

Lielā zāle

Bērnu popgrupa

,,PIPARI’’

Vadītāja Inta Gruntmane

 Tālr. 29129663

Ceturtdienās

Plkst. 18

Priekules kultūras nams

Mazā zāle

Radošā apvienība „Saspraude”

Vadītāja Kristīne Cukura

Tālr. 2641205

Piektdienās

Plkst. 18

Priekules Mūzikas un mākslas skolā

 

  

PRIEKULES SIEVIEŠU KORIS.

PRIEKULES VIDĒJĀS PAAUDZES KOLEKTĪVS.

BĒRNU MUZIKĀLI TEATRĀLĀ DEJU STUDIJA ''ĶIŅĶĒZIŅI''. 

DRĀMAS KOPA.

 

SENIORU EIROPAS DEJU KOPA „VALCERIS”.