Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Paplakā

Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta Paplakā pakalpojumu nodrošināšanas NOTEIKUMI COVID-19 izplatības ierobežošanas laikā.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA KLĀTIENĒ

 • No 9. novembra līdz 6. decembrim tiek atcelti un aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi, tajā skaitā valsts svētku atzīmēšanai plānotie.
 • Bibliotēkā nenotiek nekādi pasākumi.
 • Dezinfekcijas līdzeklis rokām, ienākot bibliotēkas telpā, ir izvietots tuvu durvīm labi redzamā vietā.
 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.
 • Bibliotēkā  notiek tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 • Bibliotēkas apmeklētāji  bibliotēkas telpās uzturas ne ilgāk par 20 minūtēm.
 • Uz vietas bibliotēkā lasīšana nenotiek.
 • Vienam apmeklētājam ir nodrošināti MK noteikumos paredzētie 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības.
 • Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām, tas nozīmē – uz trīs diennaktīm tiek izņemti no aprites.
 • Datora izmantošana bibliotēkas apmeklētājam ne ilgāk par 20 minūtēm.
 • Datorgalda virsma un dators ar aprīkojumu pēc katra lietotāja tiek dezinficēts ar dezinficējošu šķīdumu.
 • Par visiem interesējošiem jautājumiem zvanīt pa telefonu 28320254 laikā no plkst. 8:00 līdz 16:00.                 

Darba laiks

Otrdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00

Piektdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00

Kontaktinformācija

e-pasts:  paplaka.biblioteka@inbox.lv

Bibliotēkas adrese: Pagastmāja, Paplaka. Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433

Tālrunis 28320254

Bibliotekāre – Gunta Rune

Par bibliotēku

2004. gadā, kā Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts, tika nodibināta Paplakas bibliotēka. Bibliotēkā ierīkots publiskais interneta pieejas punkts un bezmaksas Wi-Fi.

Bezmaksas lietošanā pieejamas datubāzes LETONIKA, laikrakstu bibliotēka News.lv. un Liepājas reģiona kopējais katalogs.

Ar projektu ERAF, „3td”un PIPP atbalstu bibliotēkas lietotājiem iekārtotas piecas datora darba vietas. 

Lasītājiem pieejams plašs nozaru literatūras krājums, daiļliteratūras krājums, periodiskie izdevumi un novadpētniecības materiāli par Virgas pagastu.