Brīvās medību platības

 

Priekules novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvām medību platībām Gramzdas pagastā: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0426 - 2,6 ha un 6458 001 0457- 2,6 ha. Pieteikties līdz 2021. gada 09. jūlijam.