Bandavas mednieku klubs

 Priekules nov., Priekule, Dzirnavu iela 1-9, LV-3434

Mērķis: Nodarboties ar ilgtspējīgu apmedījamo platību apsaimniekošanu, medījamo dzīvnieku, putnu un zivju kopšanu, aizsardzību, pavairošanu un racionālu izmantošanu.