Arhīvs

2021-11-25
1.decembrī Priekulē pie slimnīcas; 17.decembrī pie Durbes kultūras nama; 20.decembrī Vaiņodē pie dr.Blumbergas ārsta prakses.
2021-11-22
Informējam, ka attiecībā uz Dzimtsarakstu nodaļu darbu no 2021.gada 15.novembra Ministru kabineta 2021.gada 8.oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteic turpmāko: Ārkārtējās situācijas laikā (līdz 2022.gada 11.janvārim) Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi jānodrošina, ievērojot vispārīgās epidemioloģiskās drošības prasības, un vadoties pēc principa, ka pamatā pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti...
2021-11-16
Zarnu vēzis ir trešā izplatītākā onkoloģiskā slimība Latvijā – katru gadu ar to saslimst vairāk nekā 1000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir vecumā pēc 50 gadiem. Lai arī iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem reizi divos gados ir pieejams valsts apmaksāts un mājas apstākļos ērti veicams zarnu vēža profilaktiskais tests, kopumā atsaucība līdz šim ir bijusi zema – šogad deviņos mēnešos testu veikuši tikai 7,5% no mērķauditorijas iedzīvotājiem. Turklāt SKDS aptaujas dati liecina, ka kopumā 47,7% mērķa grupas respondentu nav informēti par iespēju reizi divos gados bezmaksas testu saņemt. Tādēļ Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) kopā ar Veselības ministrijas (VM) un Nacionālā veselības dienesta (NVD) ekspertiem aicina iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par testa veikšanu, kas ir sagatavoti kampaņas “Zarnu vēža profilaktiskais tests – Tavai veselībai un sirdsmieram!” ietvaros un, apmeklējot ģimenes ārstu, jautāt valsts apmaksātā zarnu vēža profilaktiskā testa komplektu.
2021-11-16
21. novembrī, atzīmējot Mirušo piemiņas dienu, Dienvidkurzemes novada kapsētās norisināsies Svecīšu vakars. Mirušo piemiņas diena jeb Svecīšu vakars ir īpaša svētku diena, kas ieviesta kristīgajā baznīcā, lai īpaši atcerētos, pieminētu un godinātu savus aizgājējus. To atzīmē kopš 1816. gada baznīcas gada pēdējā svētdienā – svētdienā pirms pirmās Adventes. Latviskajās tradīcijās tas ir veļu laiks (deviņas dienas pirms Miķeļiem un deviņas dienas pēc Mārtiņiem), kad pieminām savus mīļos, sakopjam kapu kopiņas, uzliekam egļu zariņus un iededzam sveču liesmiņas senču dvēselēm, tā simboliski atvadoties līdz pavasarim.
2021-11-16
Bunkas pagasta Krotes folkloras kopa “TRAISTĒNI” ir nosūtījusi Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” skatei savu pieteikumu un videoierakstu, pretendējot uz dalību fetsivālā. Šoreiz festivāla “Baltica” tēma – spēle! Traistēni savā priekšnesumā ielikuši gan humoristiskus stāstus, gan dziedājumus, gan rotaļu elementus.
2021-11-15
Līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai. Informatīvais seminārs par šo konkursu notiks 2021. gada 26. novembrī plkst. 14.00 ZOOM platformā.
2021-11-13
Attīstības plānošanas dokumenti iezīmē novada virzību nākamiem gadiem, tāpēc īpaši svarīgi panākt sabiedrības iesaisti un gala redakcijā iekļaut darbības un investīciju projektus, kas ir svarīgi ikvienam no mums, darbības, kas kopumā veicina novada attīstību un ir vērstas uz cilvēka labklājības stiprināšanu, drošības izjūtas, piederības, un visaptverošiem mehānismiem, kas veido pieejamu primāri nepieciešamo pakalpojumu tīklojumu visā novada teritorijā...
2021-11-08
Cilvēkiem, kas saslimuši ar Covid 19 vai arī atrodas mājas karantīnā, ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikāts, vai arī kuri ir saņēmuši atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju, tiks piešķirts slimības pabalsts no pirmās darbnespējas dienas. Saistībā ar akūtu augšējo elpceļu infekciju slimības pabalsts tiks maksāts par pirmajām trijām darbnespējas dienām...
2021-11-08
Dienvidkurzemes novadam izstrādāti jaunā ģerboņa meti, kas no 8. novembra līdz 12. novembrim nodoti iedzīvotāju balsojumam. Saeima 2020. gada 10. jūnijā pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu tām pašvaldībām, kas izveidotas no jauna, apvienojot vairākus bijušos novadus, noteikti jāveido jauns ģerbonis. Pārejas periodā, kamēr tiek izstrādāts jauns ģerbonis, saskaņā ar likuma “Par Latvijas valsts ģerboņa” 7. pantu jaunizveidotais novads izmanto mazo valsts ģerboni.
2021-11-03
Šodien Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē attālināti tikās pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki un lēma nodot publiskai apspriešanai “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakciju un tā Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu, kā arī aktualizēto redakciju “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības stratēģijai 2020. – 2030.gadam“. Sēdē tika arī diskutēts par deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” finansējuma apguvi Kurzemes reģionā...
2021-11-02
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros...
2021-11-02
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, plkst. 19.30 LTV1 pirmizrādīs aizraujošu dokumentālu filmu “Neatstāj pēdas”. Tās galvenie varoņi ir deviņi jaunieši, kuri COVID – 19 pandēmijas laikā dodas dabā, lai piedzīvotu un uzzinātu ko jaunu: Kā krāmēt pārgājiena somu? Kā orientēties purvā? Kā pareizi iekurināt ugunskuru? Filma atklāj jauniešu attieksmi un emocijas, domājot par vidi Latvijā un pasaulē. Filmu veidojusi Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu.
2021-10-29
JAUNS NOVADS – JAUNAS AKTIVITĀTES UN UZDEVUMI! Piedāvājam piedalīties izzinošā viktorīnā par Dienvidkurzemes novada tūrisma objektiem, kultūru, vēsturi, faktiem un interesantiem notikumiem. Šī ir spēle, kurā iespējams pārbaudīt savas zināšanas, uzzināt ko jaunu, kā arī sajust sacensību garu un lieliski pavadīt laiku ar ģimenes locekļiem.
2021-10-27
Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados. No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, meža ugunsgrēku gadījumā...
2021-10-25
Dienvidkurzemes novada pašvaldība, sakarā ar plānoto pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dakteri” ar kadastra apzīmējumu 64640020143, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu atsavināšanai, lūdz atsaukties ēku- dzīvojamās mājas (drupas) ar kadastra apzīmējumu 64640020082001 un kūts (drupas) ar kadastra apzīmējumu 64640020082002 īpašniekus. Ēku piederību apliecinošus dokumentus iesniegt līdz 2021.gada 30.novembrim Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldē, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Dienvidkurzemes nov. vai Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldē, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes nov. Pēc 2021.gada 30.novembra pretenzijas netiks pieņemtas.
2021-10-21
Lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, laika posmā no 11. oktobra līdz 15. novembrim valstī ieviesta ārkārtējā situācija. Tās laikā ir izmaiņas arī pašvaldības darbā...
2021-10-21
No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim Latvijā ieviesti ļoti stingri drošības pasākumi, lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, kas kritiski ietekmē veselības aprūpes sistēmas spēju ikvienam iedzīvotājam sniegt veselības pakalpojumus...
2021-10-18
UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!!
2021-10-11
No pirmdienas, 11. oktobra, Latvijā uz trim mēnešiem izsludina ārkārtējo situāciju, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, nepārslogotu veselības aprūpi un glābtu iespējami vairāk cilvēku dzīvības. Veselības aprūpes resursu izsīkums, jaunu Covid-19 gadījumu lielais skaits pēdējās dienās, zemā vakcinācijas aptvere un epidemioloģijas ekspertu prognozes ir apstākļu kopums, kas liek valdībai nekavējoties pieņemt lēmumu par stingriem drošības pasākumiem visā Latvijas teritorijā...
2021-10-08
Viena no aktivitātēm, kas notika 6. oktobrī bija ‘’Meža ekspedīcija’’-lekcija mežziņa, meža patologa Sigurda Spinga un dēla Māra Spinga vadībā. Spingu dzimta ir mežziņi jau četrās paaudzēs. Pasākumā piedalījās Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņi, piemājas zemnieku saimniecības īpašnieki un citi interesenti. Mežzinis informēja par meža nozares nozīmību un statistikas datiem- meža platībām Dienvidkurzemes novadā salīdzinot ar Latviju. Uzzinājām par koku sugu īpatnībām. Meža stāviem un to savstarpējo mijiedarbību. Māris Spinga deva vērtīgus padomus kas nepieciešams ņemt līdzi ejot mežā, kā neapmaldīties un pēc kā vadīties, lai sasniegtu konkrēto galamērķi...
2021-10-08
Ekonomikas ministrija kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru aicina līdz šī gada 31. decembrim pieteikties tiešsaistes mācībām, lai iegūtu vai uzlabotu zināšanas un prasmes daudzās darba tirgū pieprasītās jomās...
2021-10-08
Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina kandidātu pieteikšanos darbam Apstādījumu pārraudzības komisijā. Pieteikšanās līdz 2021. gada 15. oktobrim, iesniegumu iesniedzot personiski jebkurā Dienvidkurzemes novada pilsētu vai pagastu pārvaldē vai iesūtot e-pastā: pasts@dkn.lv.
2021-10-06
Pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem un klientu pasta pakalpojumu izmantošanas paradumiem, Latvijas Pasts pārskatījis pasta nodaļu darbalaikus Kurzemē. Tāpēc no 2021.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim Dienvidkurzemes novada pasta nodaļās – Aizputē, Bārtā, Cīravā, Grobiņā, Kandavā, Nīcā, Pāvilostā, Priekulē, Rucavā, Tadaiķos, Vaiņodē, Vērgalē – tiks testētas iespējamās darbalaika izmaiņas. Izanalizējot testa rezultātus minētajās vietās, tiks pieņemts lēmums par to turpmāko pastāvīgo darbalaiku...
2021-10-05
Dienvidkurzemes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430) izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem...
2021-10-05
Bibliotēkas darba laiks: pirmdien, trešdien, piektdien no 8:30 - 12:00.
2021-10-04
Pirmo reizi Dienvidkurzemes novadā tiek rīkots fotokonkurss “Skaistie skati”, kas aicina pievērst uzmanību dabas un arhitektūras skaistumam mūsu novadā...
2021-10-04
Priekules vidusskolā 2021. gada vasarā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts "I.am.I". Projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu, personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos...
2021-09-28
Oktobrī Dienvidkurzemes novadā ieradīsies "Veselības centra 4" mobilais mamogrāfs, lai veiktu krūts dziedzera veselības pārbaudi...
2021-09-28
Līdz ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā astoņi bijušie novadi (Aizputes, Durbes, Priekules, Nīcas, Vaiņodes, Pāvilostas, Grobiņas, Rucavas) veido jauno Dienvidkurzemes novadu, notiek jaunas mājaslapas, kā arī vizuālās identitātes un ģerboņa izstrāde, kurā aicinām iesaistīties ikvienu interesentu...
2021-09-27
Sestdien, 16.10., sākot no plkst. 8, Virgas pagasta Prūšu ūdenskrātuvē
2021-09-17
Priekules pilsētas kultūras nama pašdarbības kolektīvi uzsāk jauno 2021./2022.gada sezonu un aicina pievienoties interesentus - jaunus dalībniekus ikvienā kolektīvā. Esi aktīvs! Nāc dejot, dziedāt, teātri spēlēt un radoši darboties! Gūsti prieku sev un dāvā to citiem!
2021-09-10
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2021.gada 20.septembrim