Kalētu pagasts

 

Kapsētas nosaukums

Kapsētas

tips

Atrašanās

vieta

Atbildīgais (telefona numurs)

Telenona numurs

Kapsētas digitalizācija

Kalētu kapi

Atvērta kapsēta

Kalētu pag.

Guntars Kadiķis 27327212; 22441694

Kapsētas karte

Svipstu kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Kalētu pag.

Guntars Kadiķis 27327212; 22441694