Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēka

Darba laiks

Otrdienās 8:00 - 16:00

Ceturtdienās 8:00 - 16:00 (katra otrā un ceturtā mēneša ceturtdiena)

Piektdienās 8:00 - 16:00

Kontaktinformācija

Adrese: Saules iela 10, Tadaiķi, Dienvidkurzemes novads, LV-3446

E-pasts: tadaikubiblioteka@priekulesnovads.lv

Tālrunis: 28379388

Bibliotēkas vadītāja - Svetlana Grinberga 

Par bibliotēku

Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēka atrodas tuvu Vārtājas upes senlejai. Kā Priekules novada pašvaldības izglītojoši informatīva kultūras iestāde, dibināta 2006. gada 6. jūlijā pēc Tadaiķu ciema iedzīvotāju ierosinājuma un ir trešā bibliotēka Bunkas pagastā.

2014. gadā realizēts Tadaiķu ciema bibliotēkas paplašināšanas projekts. Izveidota saietu telpa, kas paredzēta izstādēm, bibliotēkas sarīkojumiem, kā arī sociālam mērķim -  iedzīvotāju svinību rīkošanai.

Ik ceturksni bibliotēkā notiek  tikšanās ar interesantiem cilvēkiem un muzikālas pēcpusdienas.

Lasītājiem pieejama latviešu oriģinālliteratūras, nozaru literatūras, ārzemju daiļliteratūras klāsts, datubāzes LETONIKA, laikrakstu bibliotēka News.lv un periodika.lv. Ar projektu ERAF un “3td” atbalstu lietotājiem iekārtotas četras datoru darba vietas, kā arī jauna kopējamā iekārta.

Bibliotēkā izveidota patstāvīga novadpētniecības izstāde par Tadaiķu ciemu, kurā apkopotas cilvēku atmiņas un foto materiāli.

2015. gadā Publisko bibliotēku akreditācijas komisija bibliotēkai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.