Bunkas pagasts

 

ATSKAITE par māju apsaimniekošanas ieņēmumiem un izdevumiem 2020.gadā un plānotajiem darbiem 2021.gadā

Adrese/dokuments Saules 10 "Kurši" Krasta 3 "Lāčplēši" Suvorova 31
Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020.gadu Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums
Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019.gadu Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums
Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018.gadu Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums
Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017.gadu Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums
Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam kopsavilkums

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums uz 2016.gada 14.oktobri

Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.3

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016.gadu

 

Pielikums Nr.4  Pielikums Nr. 4  Pielikums Nr. 4  Pielikums Nr.4  Pielikums Nr. 4