Bunkas jauniešu klubiņš

Kontaktpersonas: Egita Ziņģe
Telefons: 29255231
E-pasts: bunkasjauniesi@inbox.lv, egitaz21@inbox.lv

Aizputes iela 25 - 2, Priekule, Priekules nov., LV-3434, LV-3434

Statūtos norādītie mērķi: Veikt neformālo izglītību; Radīt jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem; Nodrošināt jauniešus ar viņiem nepieciešamo informāciju; Stimulēt sociālo problēmu risināšanu jaunatnes vidū; Veicināt jauniešu etnisko, sociālo un cita veida integrāciju; Sekmēt jauniešu mobilitāti Eiropas dimensijā; Piedalīties dažādos projektos; Iesaistīt arī citus interesantus jauniešu darba organizēšanā un atbalstīšanā.