Projekti

 

Realizētie projekti

 

Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē (14.04.2015.)

 Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā (publicēts 31.03.2015.)

 Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā (publicēts 08.12.2014.) 

 Kalētos noslēdzas ūdenssaimniecības projekts (publicēts 26.09.2014.)

 

Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta (publicēts 27.03.2014.)

 

Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts (publicēts 11.02.2014.)

 

Projekts par medicīniskās aparatūras un datortehnikas iegādi

 

„ Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta” (publicēts 19.11.2013.) 

 

Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts

(publicēts 19.11.2013.)

 

 

Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts (publicēts 18.06.2013.)

 

Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts (publicēts 04.06.2013.)

 

Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts (publicēts 25.02.2013.)

 

„Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs” (publicēts 25.01.2013.)

 

Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā (publicēts 05.11.2012.)

Speciālista - būvinženiera piesaiste Priekules novada pašvaldībā (26.10.2012.)

Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts (publicēts 25.10.2012.) 

 

Projekts "Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā" (publicēts 08.09.2012.)

 

PAR KPFI PROJEKTA NOSLĒGUMA SEMINĀRU (publicēts 27.08.2012.)

Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība (publicēts 17.08.2012.)

Speciālista - būvinženiera piesaiste Priekules novada pašvaldībā (publicēts 04.07.2012.

 

 

 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas" (publicēts 20.06.2012.)

 

Par skolu informatizācijas projektu (publicēts 20.06.2012.)

 

Projekts"Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā" (publicēts 20.06.2012.)

 

 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” (publicēts 18.05.2012.)

 

 

Bunkas ciema ūdensaimniecības investīciju projekts (publicēts 25.04.2012.)

 

Projekts "Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā" (publicēts 08.03.2012.)

 

 Par skolu informatizācijas projektu.(publicēts 06.03.2012.)

 

 

 

 

"Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām  integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs" (publicēts 17.02.2012.)

 

Projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas”” (publicēts 30.01.2012.)

 

 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Purmsātu speciālā internātpamatskolā (publicēts 24.01.2012.)

 

Projekts "Speciālista - būvinženiera piesaiste Priekules novada pašvaldībā" (publicēts 04.01.2012.)

 

Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības projekts (publicēts 29.12.2011.)

 

Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts (publicēts 14.12.2011.)

 

Bunkas kultūras nama skatuves rekonstrukcija.(publicēts 09.12.2011.)

 

Projekts "Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā"(publicēts 08.12.2011.)

 

Projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas” (publicēts 30.11.2011.)

 

"Skolu informatizācijas projekts"(publicēts 17.11.2011.)

 

Projekts "Speciālista piesaiste Priekules novada pašvaldībā"(publicēts 08.11.2011.)

 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” realizēts.(publicēts 02.11.2011.) 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” realizēts.(publicēts 02.11.2011.)

 

Projekts „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā” (publicēts 06.09.2011.)

 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” (publicēts 22.08.2011.)

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” (publicēts 22.08.2011.)

 

Projekts "Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana'' (publicēts 10.08.2011.)

 

 

Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts (publicēts 13.07.2011.)

 

Projekts „Speciālista piesaiste Priekules novada pašvaldībā” (publicēts 13.07.2011.)

 

 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules novadā (publicēts 28.06.2011.)

 

 

 

 

„Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” (publicēts 06.06.2011.)

 

 

„Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” (publicēts 06.06.2011.)

 

 

 

Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā (publicēts 02.06.2011.)

 

 

Skolu informatizācijas projekts (publicēts 01.04.2011.)

 

 

 

Projekts „Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (publicēts 07.01.2011.)

 

"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” (publicēts 07.01.2011.)

 

 

 

 

 

 

Skolu informatizācijas projekts (publicēts 28.12.2010.)

 Projekts -Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā (publicēts 28.12.2010.)

 Priekules vidusskolā noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (publicēts 21.12.2010.)

 Projekts - Priekules ielu apgaismojuma rekonstrukcija tuvojas nobeigumam. (publicēts 02.12.2010.)

Projekts - "Par iekārtu iegādi bērnu rotaļu laukumiem."  (publicēts 19.10.2010.)

Projekts - „Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība.” (publicēts 19.10.2010.)

Projekts -  „Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība.”   (publicēts 19.10.2010.)              

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”” un „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā.”” (publicēts 19.10.2010.)

 

 

Projekts - „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” īstenošanu darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi.” (publicēts 19.10.2010.)

Projekts - „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā.”   (publicēts 20.08.2010.)              

 Projekta pieteikums "Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība." (publicēts 17.08.2010.)

 Priekules ielu apgaismojuma rekonstrukcijai piešķirts finansējums no Lauku atbalsta dienesta.

 

Apstiprināts finansējums skolu informatizācijas projektam.