Mežupes pamatskola

Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV3485, tālrunis 63454904

Direktore Anitra Šneidere, tālrunis 29217096, mezupesskola@priekulesnovads.lv

http://mezupesskola.mozello.lv/

 

Skola piedāvā apgūt:

       ·        Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811);

       ·        Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911);

       ·        Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015811);

       ·        Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611);

       ·        Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015911);

       ·        Profesionālas pamatizglītības programmu kokizstrādājumu izgatavošana (izglītības programmas kods 22 543 041). Īstenošanas ilgums divi gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Koksnes materiālu apstrādātājs;

       ·        Profesionālas pamatizglītības programmu ēdināšanas pakalpojumi (izglītības programmas kods 22 811 021). Īstenošanas ilgums divi gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija –Virtuves darbinieks.


       Papildus informācija par skolā apgūstamajām profesijām lasāma šeit!

 

Skola un programmas ir licencētas un akreditētas.

Skolā uzņem skolēnus ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Skolā darbojas:

·        “Mežkopības nodarbības”

·        “Lietišķā māksla”

·         “Kokapstrāde”

·        “Aerobika”

·        “Ritma grupa”

·        “Ritma grupa - ansamblis” Skolēniem piedāvājam:

   ·        nodarbības logopēdijā;

   ·        nodarbības  ārstnieciskajā fizkultūrā;

   ·        konsultācijas pie izglītības psihologa;

   ·        kanisterapiju;

   ·        mūzikas terapiju;

   ·        medicīnisko aprūpi;

   ·        speciālistu konsultācijas un procedūras;

   ·        Montessori apmācības elementus;

   ·        alternatīvo komunikāciju;

   ·        apmācība lauksaimniecībā, galdniecībā, šūšanā, kulinārijā;

   ·        iespēja divos gados iegūt profesionālo pamatizglītību „Galdnieka palīga” un „Pavāra palīga” specialitāti;

   ·        daudzpusīgus ārpusklases pasākumus.

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

 

Vēsture 

Purmsāti – apdzīvota vieta Priekules novadā, Virgas pag. 6 km no Priekules.

Pirmās ziņas par Purmsātu pagastu ir no 1357.gada, kad Purmsāti tika nodoti lēņos Rommelu dzimtai, kura pārvaldīja Purmsātus 465 gadus.  Ir ziņas, ka no 1840.gada pie muižas pastāvējusi “Lasīšanas un lēšanas skola”.  1849.gadā muiža pārgāja Jozefa fon der Roppes īpašumā. Tajā laikā tika uzcelta pirmā skola Purmsātos. Par pirmo skolotāju tika uzaicināts Matīss Vītiņš, kurš skolā nostrādāja 13 gadus.

1935.gadā skolu pārceļ no Gravniekiem uz Purmsātu muižu. Tajā atver 6 klases.

1961.gadā atver pirmās palīgklases. Muižas ēkas mansardā ir skolas muzejs.

 


Purmsātu muiža 30. gadi

Purmsātu muiža 1944. gads