Aktuālā informācija

Ikviens, kam ir aktuāls piedāvājums vai informācija, kas var noderēt Priekules novada lauksaimniecības jomā strādājošajiem, var ievietot savu piedāvājumu. Piedāvājuma vai informācijas tekstu sūtiet Irinai Ginterei, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) Liepājas biroja Uzņēmējdarbības konsultantei, uz e-pastu irina.gintere@llkc.lv vai telefoniski 28310484.
Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt no katra kārtējā gada 1. marta par iepriekšējiem trim gadiem. Personām, kurām gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti, tas jāizdara laika periodā no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja gada ienākumi pārsniedz 55 000,00 EUR, tad deklarācija jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam...
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei...
Lauku atbalsta dienests, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Zemkopības ministrija un Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija kopā aktīvi strādā pie Tehnikas cenu kataloga izstrādes. Kataloga mērķis ir sniegt atbalstu lauksaimniekiem, iegādājoties tehniku atbalsta pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” (IMA).
2021. un 2022. gads būs pārejas gadi, kad daudzi atbalsta saņemšanas nosacījumi būs tādi, kādi tie bija iepriekšējos gados. Izmaiņas būs agrovides pasākumos.Tiek paredzēta iespēja uzņemties jaunas saistības (saistību periods būs 2021.– 2022.gads) agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet esošie klienti drīkstēs paplašināt savas esošās saistības.
Lauku atbalsta dienests jau kopš 2020. gada oktobra mēneša piedāvā iespēju veikt lauku bloku precizēšanu, kā arī aizpildīt Provizorisko platību maksājumu iesniegumu.
No 2021.gada 29.janvāra līdz 2021.gada 28.maijam būs iespēja pieteikties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajiem atbalsta pasākumiem zivsaimniecībā un akvakultūrā.
Ņemot vērā ieviestos drošības pasākumus valstī, Lauku atbalsta dienests (LAD), rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, līdz 7.februārim strādās tikai attālināti.
Daudziem meža īpašniekiem 2020. gadā beidzas meža inventarizācijas derīguma termiņš. Valsts meža dienesta mērķis nav sodīt meža īpašnieku par neveiktu meža inventarizāciju, bet gan rīkoties tā, lai meža īpašnieks veiktu šo inventarizāciju, lai izprastu, kas ir mežā un kas būtu darāms, lai gūtu no sava īpašuma apsaimniekošanas vislielāko labumu.
2020. gada 17. septembrī Lauku atbalsta dienests organizēja vebināru lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem. Vebinārs notika tiešsaistē platformā “Zoom”.
Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu. Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2020.gada 1.decembrim pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai notiek no 2020. gada 6. maija līdz 1. decembrim.
Suņi ir mājas mīluļi, kompanjoni un sniedz daudz prieka savam saimniekam. Taču jāņem vērā, ka suns dzīvo vidēji 12 gadus...
LAD, sākot ar 2020. gada 1. maiju, pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem, piešķir marķēto (iezīmēto) dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam gadam 50% apmērā no 2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.
Plānots, ka pēc noteikumu pieņemšanas iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai, lauksaimnieki varēs Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegt no 2020. gada 20. maija līdz 15. augustam.
No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir ieviestas jaunas funkcionalitātes, kas ļauj klientiem pašiem veikt noteiktas darbības sistēmā.
Rokasgrāmatas un veidlapas. Aktuāla informācija 2020. gadam
Lauku atbalsta dienests ir uzsācis ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu un sākotnējo rezultātu publicēšanu LAD kartē.