Bunkas saulespuķes

Kontaktpersonas: Marta Rosvalde, 29938755; 
Mārīte Šalajeva, 26674513
E-pasts: bunka@priekulesnovads.lv

Priekules nov., Bunkas pag., "Bunkas pagasta kultūras nams", LV-3446

Statūtos norādītie mērķi: Demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana; strādājošo darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana; veselīgas atpūtas organizēšana; piedalīšanās projektos