Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

Dzirnavu iela 2, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV3434, tālrunis-fakss 63461171, pii.dzirnavinas@inbox.lv

Vadītāja Ina Dalbiņa, tālrunis 26341151

 

Iestāde piedāvā apgūt:

 • pirmsskolas izglītības programmu. 

PII "Dzirnaviņas" realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kas paredz bērnu sagatavošanu pamatizglītības apgūšanai un ietver:

 • vispusīgu sagatavošanu mācībām skolā, attīstot katrā bērnā "Es" apziņu un ievērojot katra bērna individuālās attīstības īpatnības;
 • kultūrhigiēnisko iemaņu, saskarsmes un sadarbības spēju attīstību;
 • veselības saglabāšanu un nostiprināšanu;
 • tikumisko vērtību un ētikas normu apgūšanu;
 • nacionālās piederības apzināšanos;
 • tautas tradīciju un folkloras apgūšanu.

 

Noteikumi un iesniegums par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu  pirmsskolas grupās:

Ar noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT:

Vecākiem ērtākai lietošanai noteikumu pielikumi ir izdalīti atsevišķi:

 • 1.pielikums - Izglītības iestāžu īstenojamās izglītības programmas. (Vecākiem zināšanai, aizpildot reģistrācijas vai uzņemšanas iesniegumu)
 • 2. pielikums - Bērna reģistrācijas iesniegums Priekules novada pirmsskolas izglītības iestādēs/programmās (aizpilda vecāki, reģistrējot bērnu uzņemšanai nākotnē; nav obligāts, ja izglītības iestāde var nodrošināt vietu pirmsskolas grupās no 1,5 gadu vecuma nekavējoties)
 • 3.pielikums - Iesniegums uzņemšanai pirmsskolas grupā (aizpilda vecāki tieši pirms uzņemšanas; obligāts)
 • 4.pielikums - Aicinām vecākus iepazīties arī ar 4.pielikumu “Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”.

 

Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Dienvidkurzemes novadā iekļautās Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs - Iesnieguma veidlapa Pirmsskolas izglītības iestādes ''Dzirnaviņas'' vadītājai Inai Dalbiņai