Krotes senlietu krātuve

 

“Krotes bibliotēka”, Krote, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Vadītāja Lita Vēkause

Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 25619952.

Senlietu krātuve atrodas Krotē un ir izvietota Krotes jaunuzceltās bibliotēkas telpās. Tās krājumā ir daudzveidīgi  materiāli par Bunkas un Krotes ciemiem, Krotes pamatskolas vēsturi, daudz  senu dažādu laikmetu lietu, Bunkas pagastā dzimušo dzejnieku  Kronvaldu  Ata un Alfrēda Krūkļa  dzimtas ciltskoks kā arī daiļrades darbi, apraksti. Bagāts materiālu klāsts ir par bijušo kolhozu pastāvēšanas vēsturi un divu  Latvijas valsts prezidentu vizītēm Bunkas pagastā.