Komisijas

 Priekules novada pašvaldības

Iepirkumu komisija 

Juris Džeriņš

Rita Vaivare

Līga Šēnfelde

Guntars Jankus

 

Administratīvā komisija

Ināra Avotiņa – priekšsēdētāja

Rita Vaivare 

Agrita Driviņa

Dace Vanaga

Dace Putniņa

Inta Taučus 

Anitra Šneidere

Evita Dēzniece

 

Vēlēšanu komisija

Iveta Juškeviča – priekšsēdētāja

 Ina Dalbiņa  – sekretāre

Daiga Egle  

Anita Tetere

Modra Runte

Indra Zvirbule

Ivars Poļjaščenko

e-pasts amatpersonas@priekulesnovads.lv 

Tālrunis 26423443

 

Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija

Ivars Poļjaščenko  - priekšsēdētājs

Mārīte Garkalne 

Oļegs Kaupis

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Daira Šalma - komisijas priekšsēdētāja

Agrita Purviņa - Priekules novada izglītības vadītāja

Elvīra Ņikiforova - psiholoģe

Dzidra Šterna - logopēde

Ieva Šteinberga - speciālā pedagoģe

Lilita Grietēna - ārste 

Pieteikties komisijai var, zvanot priekšsēdētājai pa tālr. 26528782 vai sūtot e-pastu uz adresi dairasalma@gmail.com

 

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija

Ināra Avotiņa - priekšsēdētāja

Rita Vaivare - sekretāre 

Agrita Purviņa

Genovaite Vaičekauska

Iveta Kalneniece  

 

Vides uzraudzības komisija

Daiga Egle 

Jānis Skadiņš

Patricija Andersone 

Dzintars Kudums

Agrita Driviņa

 

Komisija sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām

Raimonds Runts

Una Ržepicka

Dāvis Strazds

  

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Sanita Pāvila - priekšsēdētāja    

Aija Birze

Dzintars Kudums

Agrita Purviņa

Anita Zviedre 

 

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija 

Ilze Lācīte - priekšsēdētāja

Inese Meļķe - priekšsēdētājas vietniece

Inta Taučus - sekretāre

Evita Valdmane

Andris Rosvalds

 

 Medību koordinācijas komisija

Ainars Cīrulis - Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks

Dainis Muižnieks - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

Leons Ķeružis - Valsts meža dienesta pārstāvis

Raimonds Runts - Latvijas mednieku savienības Priekules nodalas vadītājs

Uldis Ozols - mežu īpašnieku pārstāvis

Aivars Ķeris - biedrības "Zemnieku saeima" pārstāvis 

Sēdes protokols 2015.g. Nr.1

Sēdes protokols 2019.g. Nr.1 
 

 

Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisija

Agrita Purviņa

Dace Putniņa

 

 

 

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija

Ināra Avotiņa - priekšsēdētāja

 

Rita Vaivare

Inta Taučus