Sociālais dienests

Priekules novada Sociālais dienests

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Tālr. 63461009

soc.dienests@priekulesnovads.lv

 

Sociālais dienests ir Priekules novada domes izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Tā darbojas, pamatojoties uz Priekules novada Sociālā dienesta nolikuma.

Sociālā dienesta uzdevums ir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likumam un Ministru kabineta noteikumiem organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus trūcīgiem,  sociāli mazaizsargātiem novada iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot personas (ģimenes)  resursus un iesaistot atbalsta sistēmu.

Sociālo palīdzību personai (ģimenei) sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma.

Sociālās palīdzības saņemšana Priekules novadā no 7.aprīļa

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Priekules novada pašvaldības noteikto rīcību šajā laikā, Priekules novada sociālais dienests no 2020. gada 9. novembra ierobežo klientu pieņemšanu klātienē. Aicinām izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē  pie sociālajiem darbiniekiem. Ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Sociālajam dienestam adresētos iesniegumus var ievietot kastītē, kas atrodas domes foajē (Saules ielā 1, Priekulē), vai attiecīgajās pārvaldēs, vai iesniegt attālināti - parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, e-pastā.

Par sociālās palīdzības saņemšanu lūdzam vispirms zvanīt sociālajiem darbiniekiem:

  • Virgas pagastā 29470883; 63497943
  • Bunkas pagastā 28397710
  • Gramzdas pagastā 63454797; 25714929
  • Kalētu pagastā 29470883; 63461576
  • Priekules pilsētā un pagastā 26627451; 63497943
  • Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Priekules pilsētā un pagastā 28629984; 63497943.  

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Cilvēkiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Sociālās palīdzības pabalsti (pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts) šiem iedzīvotājiem tiks izmaksāti uz iepriekšējā iesnieguma pamata.

Ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, lūdzam vērsties pašvaldības sociālajā dienestā attālināti - e-pastā vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē. Sociālais darbinieks izvērtēs ģimenes (personas) materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju,  nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts (pārtikas un higiēnas pakas) tiek izsniegtas saskaņā ar ierasto kārtību un grafiku.

Pabalsti tiek izmaksāti ierastajā kārtībā.

Aicinām iedzīvotājus ziņot sociālā dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

 

Ievērosim visus drošības pasākumus, būsim atbildīgi un saglabāsim mieru!

 

  Priekules novada sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, tel.26609076       

 

  • “Kur saņemt atbalstu grūtā situācijā?” - SPIED ŠEIT