Aktualitātes

Informācija par 20 eiro izmaksu vakcinētajām personām, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) par laikposmu no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.martam izmaksās 20 eiro pabalstu mēnesī Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz 2021.gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un:

 • pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19
  vai
 • saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks decembrī, izmaksājot 20 eiro par novembri un 20 eiro par decembri, tātad kopā 40 eiro. Sākot ar 2022.gada janvāri 20 eiro izmaksās reizi mēnesī līdz 2022.gada 31.martam, ieskaitot.

 

Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja persona saņem kādu no VSAA izmaksātajām pensijām, atlīdzībām vai pabalstiem.

Personām, kuras VSAA pakalpojumu saņem:

 • dzīvesvietā, to piegādās bez maksas kopā ar ikmēneša pensiju, pabalstu vai atlīdzību.
 • Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ikmēneša 20 eiro pabalsta izmaksas datums var atšķirties.

 

Personām, kuras VSAA pakalpojumus nesaņem, VSAA adresētajā iesniegumā jānorāda:  

 • vārds, uzvārds, personas kods,
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai,
 • Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.

 

Iesniegumu 20 eiro pabalsta piešķiršanai VSAA var iesniegt:

 1. elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 2. nosūtot pa pastu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) - Liepājas reģionālā nodaļai, Graudu ielā 50, Liepājā, LV-3401 vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centra izvietotajā pasta kastītē darba laikā;
 3. kādā no Dienvidkurzemes novada Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (turpmāk – VPVKAC):
  • Dienvidkurzemes novada Aizputes pilsētas VPVKAC – Atmodas iela 22, Aizpute, tālrunis – 66954862;
  • Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasta VPVKAC – “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pagasts, tālrunis – 63453401;
  • Dienvidkurzemes novada Grobiņas pilsētas VPVKAC – Lielā iela 76, Grobiņa, tālrunis – 66954818;
  • Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta VPVKAC – Bārtas iela 6, Nīca, tālrunis – 66954831;
  • Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas VPVKAC – Dzintaru iela 73, Pāvilosta, tālrunis – 66954834;
  • Dienvidkurzemes novada Priekules pilsētas VPVKAC – Saules iela 1, Priekule, tālrunis – 66954870;
  • Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta VPVKAC – “Pagastmāja”, Rucava, tālrunis – 26951335;
  • Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagasta VPVKAC – Raiņa iela 23A, Vaiņode, tālrunis – 63464954;
  • Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta VPVKAC – “Pagastmāja”, Vērgale, tālrunis – 66954834.

Iesniegums VSAA pabalsta saņemšanai jāiesniedz, ja persona novembrī vai decembrī VSAA pakalpojumus nesaņem un tāpēc VSAA rīcībā nav informācijas par kontu, uz kuru pabalstu pārskaitīt.

Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, vai, ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī.

 

VSAA piešķirs pabalstu, ja:

 • no Nacionālā veselības dienesta (NVD) būs saņemta informācija par vakcinācijas kursa noslēgšanu, vai
 • persona pati kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi Eiropas Savienības digitālo Covid sertifikātu, kas saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, vai tā kopiju,
 • persona kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi un tam pievienojusi klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, nav izsniegts ES digitālais Covid sertifikāts, jo vakcinācija ir veikta valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu. Plašāka informācija: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim.

 

!VSAA brīdina, ka izmantojot e-iesniegumu, kas paredzēts cita pakalpojuma pieprasīšanai portālā Latvija.lv, iesniedzējs saņems atteikumu.

VSAA vērš uzmanību, ka uz 20 eiro pabalstu nevar vērst piedziņu un ieturējumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto pabalstu. Pabalstu neņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu apmaksā, par personām, kuras uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

 

Informāciju apkopoja  Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja

Vizma Garkalne

Telefons 66954870

 

 

Atpakaļ