Aktualitātes

Mīļie priekulnieki un Priekules pagasta ļaudis!

Kad laika vārtos atkal Jaunais gads stājas, cilvēks cilvēkam vēl laimi.
Un laime – tā ir ieceru drosme, raženi paveikti darbi, sejā gaišums un prieks, rokās čaklums un darba spars, sirdī – mīlestība.
Lai nepietrūkst gaišu domu, siltu smaidu un dzīvesprieka Jaunā gadā dzīvojot!
 

Atpakaļ