Aktualitātes

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 12. marta lēmumu, sākot ar 16. martu, Priekules novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs un iestādēs pakalpojumus nodrošinās attālināti

 

 

 

Apmeklētāju apkalpošana klātienē notiks tikai pēc individuāla pieraksta uz nākamo dienu. Aicinām sazināties ar speciālistiem telefoniski vai e-pastā.  Priekules novada pašvaldībā korespondenci, iesniegumus u.c. dokumentus var atstāt pastkastītē pie ieejas durvīm, pagastu pārvaldēs - lūgums ievietot kastītē, kas atrodas iekšpusē pie ieejas durvīm.  

 

 

Pieņemšanas laiki un kontakti saziņai ārkārtējās situācijas laikā.

 

Priekules novada pašvaldības, pagastu pārvalžu un iestāžu darba laiks:

 • Pirmdiena, otrdiena, trešdiena ceturtdiena – 8.00 – 12.00 / 12.45 – 17.00 
 • Piektdiena 8.00 – 12.00 / 12.30 – 15.30 

 

Priekules novada pašvaldība (Saules iela 1, Priekule):

 

PRIEKULES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS (VPVKAC)

Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni:

 • V. Garkalne - 66954870

 

Kases

Priekules novada pašvaldības un pagastu pārvalžu kasēs pakalpojumus sniegs klātienē darba laikā, nodrošinot visus epidemioloģiskos drošības pasākumus.

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Pieņemšanas laiki: SKATĪT ŠEIT

 • I.Juškeviča - 63497941, 26423443 

 

Būvvalde

Pieņemšanas laiki: SKATĪT ŠEIT

Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni:

 • I.Butāne - 29283768 
 • R.Kalējs - 26463999 

 

Sociālais dienests

Pieņemšanas laiki un kontakti: SKATĪT ŠEIT

Klientus pieņem klātienē pēc iepriekšēja pieraksta un stingri izvērtējot klienta pieņemšanas klātienē nepieciešamību, konsultācijas pēc iespējas sniedzot telefoniski. 

 

Sociālā atbalsta centrs

Uz laiku tiek pārtraukta higiēnas pakalpojumu (duša un veļas mazgāšana) sniegšana.

 

Bāriņtiesa

Priekules novada bāriņtiesa apmeklētājiem ārkārtējās situācijas laikā ir slēgta. Klātienes tikšanās tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta, izvērtējot klātienes tikšanās nepieciešamību.

 • Iedzīvotājiem ir pieejams diennakts Krīzes tālruņa numurs – 29368661, uz kuru var zvanīt, ja pret bērnu vērsta vardarbība, ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, ja bērni, atstāti bez pieaugušo uzraudzības, ja novērojama svešu cilvēku aizdomīga rīcība pret bērnu
 • Nepieciešamības gadījumā sazināties ar bāriņtiesas vadītāju I.Šliseri - 26741009

 

Noteriālie pakalpojumi

Klātienē netiek veiktas notariālās darbības. Jautājumu gadījumā sazināties:

 

Nekustamo īpašumu nodaļa

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Priekules novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs nenotiek. Jautājumu gadījumā sazināties:

 • I.Lācīte (Priekules pilsēta un pagasts, Bunkas pagasts) - 28671972 
 • M.Kokovihina (Virgas, Gramzdas, Kalētu pagasts) - 29430925 

 

Bibliotēkas

Priekules pilsētas un pagastu bibliotēkās tiek nodrošināta grāmatu apmaiņa iepriekš sazinoties:

 • Priekules pilsētas bibliotēka –63461600
 • Bunkas pagasta bibliotēka – 63454754
 • Bunkas pagasta Krotes bibliotēka - 63453067, 25619952
 • Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēka – 28371528
 • Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka – 27874025
 • Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Aizvīķos - 27874025, 63464049
 • Kalētu pagasta bibliotēka - 63461547, 28303698 
 • Virgas pagasta Virgas bibliotēka – 28320254
 • Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Paplakā - 28320254
 • Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka – 63454891, 29666264

 

Bunkas pagasta pārvalde

 • Pārvaldes vadītāja P.Andersone – 26102920
 • Dokumentu pārvaldības speciāliste I.Ķudule – 26187171
 • Komunālās saimniecības pārzinis N.Afanasjevs – 28322050
 • Feldšeris J.Kaļiņins  - 29992873

 

Kalētu pagasta pārvalde

 • Pārvaldes vadītāja A.Driviņa – 29178398 
 • Pārvaldes sekretāre, kasiere I.Prūse - 63461497, 26576691
 • Komunālās saimniecības pārzinis G.Grietēns - 28619970
 • Feldšeres I. Futraka – 26155193; S.Bluka  28322201

 

Virgas pagasta pārvalde

 • Pārvaldes vadītāja D.Egle – 29472063
 • Dokumentu pārvaldības speciāliste, kasiere Z.Pjulze - 63461052, 26334003
 • Saimniecības vadītājs G.Rozenbergs - 26109863
 • Ambulatorās medicīnas medmāsa S.Eidinta – 63454924, 2932489

 

Gramzdas pagasta pārvalde

Uz laiku mainīts kases darba laiks – pirmdienās, trešdienās 8.00-12.00/12.45-16.00; otrdienās, ceturtdienās 12.45-16.00

 • Pārvaldes vadītājs Dz.Kudums – 28646114
 • Sekretāre - lietvede,  iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste V.Lemkena - 63461051, 26669658
 • Komunālās saimniecības pārzinis V.Priščepovs - 26166608
 • Feldšeres A.Driviņa – 29178398, I.Eidiņa - 28707926

 

Priekules daudzfunkcionālā sporta halle

Uz ārkārtējās situācijas laiku sporta halle apmeklētājiem slēgta.

 • Nepieciešamības gadījumā sazināties ar Priekules novada sporta vadītāju M.Mikālu - 28631995.

 

 

Vairāk informācijas par saziņas iespējām ar Priekules novada pašvaldības speciālistiem ŠEIT un zvanot pa tālruni 26171833.

 

 

 

  

Atpakaļ