Aktualitātes

Pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

Lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, laika posmā no 11. oktobra līdz 15. novembrim valstī ieviesta ārkārtējā situācija. Tās laikā ir izmaiņas arī pašvaldības darbā.

 • Pakalpojumu sniegšana pašvaldības iestāžu/struktūrvienību klientu apkalpošanas centros klātienē tiek pārtraukta un visi pakalpojumi tiek sniegti pilnībā attālināti, izņemot tos, kuri pēc savas būtības ir uzskatāmi par neatliekamiem un kritiski svarīgiem un kurus nav iespējams sniegt attālināti;

Klientu apkalpošanas kārtība:

 • klientu apkalpošanas laiks no plkst. 9.00 līdz 15.00 (bez pusdienu pārtraukuma);
 • klātienē pakalpojumi tiek sniegti, objektīvi izvērtējot nepieciešamību un iespēju tos saņemt attālināti;
 • klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta;
 • pakalpojumus klātienē var saņemt tikai personas ar sadarbspējīgu Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 • pieraksti neatliekamo pakalpojumu saņemšanai tiek organizēti ik pēc 30 minūtēm, rēķinot ne vairāk kā 15 minūtes klienta apkalpošanai.

Līdz 15. novembrim:

 • pārtraukta kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu  vietu darbība;
 • atcelti visa veida sporta pasākumi;
 • pārtraukta mācību procesa norise klātienē, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

 

Informācija par Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldes un iestāžu darbu un apmeklētāju pieņemšanu no 11. oktobra līdz 15. novembrim:

 • Priekules  novada bāriņtiesa
 • Priekules novada sociālais dienests
 • Priekules novada sociālā atbalsta centrs
 • Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldē apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: Vizma GARKALNE - 66954870; 29178312.
 • Nekustamo īpašumu speciālistes apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: Ilze LĀCĪTE (Priekules pilsēta un pagasts, Bunkas pagasts) - 63497938; 28671972; Marina KOKOVIHINA (Virgas, Gramzdas, Kalētu pagasts) - 63454857; 29430925.
 • Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: Iveta Juškeviča -26423443.
 • Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldes kase pakalpojumu nodrošina klātienē tikai pa kases lodziņu no plkst. 9.00 līdz 15.00.
 • Bibliotēkas (Priekules pilsētas bibliotēka, Bunkas pagasta bibliotēka, Bunkas pagasta Krotes bibliotēka, Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēka, Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka, Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Aizvīķos, Kalētu pagasta bibliotēka, Virgas pagasta Virgas bibliotēka, Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Paplakā, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka) līdz 14.11. (ieskaitot) apmeklētājiem ir slēgtas
 • Priekules daudzfunkcionālā sporta halle jebkāda veida sporta pasākumi ir atcelti un trenažieru zāle apmeklētājiem slēgta līdz 14.11. (ieskaitot)
 • SIA ''PRIEKULES NAMI'' 

 

 

 

 

Atpakaļ