Aktualitātes

Pašvaldību vēlēšanas 2021.gada 5.jūnijā

 

Vēlēšanu iecirkņi Priekules novadā

 

Priekules kultūras nams - vēlēšanu iecirknis Nr. 578

( Peldu ielā 1, Priekule, Priekules novads)

 • Laura Vītola - priekšsēdētāja 29727921
 • Inese Paulauska - sekretāre  26578416

Komisijas locekļi:

 • Anna Lobova
 • Edgars Lobovs
 • Aivita Brūvere-Bauže
 • Agnese Meļķe
 • Baiba Beronte

 

Bunkas kultūras nams - vēlēšanu iecirknis Nr. 581

(Bunkas kultūras nams, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads)

 • Dita Putere - priekšsēdētāja 26339115
 • Lauris Štāls - sekretārs  28672782

Komisijas locekļi:

 • Dana Zvinberga
 • Svetlana Grinberga
 • Agrita Runte

 

Gramzdas tautas nams - vēlēšanu iecirknis Nr. 587

(Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads)

 • Dāvis Strazds - priekšsēdētājs 26482667
 • Sandra Arāja - sekretāre 26166268

Komisijas locekļi:

 • Vineta Lemkena
 • Gunta Gruntiņa
 • Rasma Miķelsone

 

Kalētu pagasta pārvalde - vēlēšanu iecirknis Nr. 589

(Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads)

 • Daiga Tilgale - priekšsēdētāja 26958727
 • Inga Kadiķe - sekretāre    26436418

Komisijas locekļi:

 • Inga Prūse
 • Andrejs Lohanskis
 • Daiga Auzeniece

 

Virgas pagasta pārvalde - vēlēšanu iecirknis Nr. 602

(“Virgas skola” , Virgas pagasts, Priekules novads)

 • Rita Vaivare - priekšsēdētāja 25956029
 • Marina Kokovihina - sekretāre  22020951

Komisijas locekļi:

 • Līga Šenfelde
 • Rima Hničova
 • Zaiga Ūdriņa

 

Informācija vēlētājiem ierodoties vēlēšanu iecirknī:

 • Jāuzrāda pase vai eID karti (dokumentam jābūt derīgam);
 • Jālieto sejas masku;
 • Ieteicams paņemt līdzi pildspalvu.

 

 

Kā pieteikt balsošanu mājās.

Ja atsevišķi vēlētāji, veselības stāvokļa dēļ, nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, organizē balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī  minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā.Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 31.maija līdz 05.jūnijam, plkst. 12.00.

 

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, pirms vēlēšanām raksta iesniegumu, ka grib balsot mājās. Iesniegumā jāuzraksta:

 • Vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, iecirkņa numurs;
 • adrese, kur jāiet vēlēšanu komisijai, tālruņa numurs;
 • ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī  un grib vēlēt mājās;
 • iesniegumu paraksta.

Iesniegumu veidlapas pieejamas - www.cvk.lv.

Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus iesniegumus.

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ